Επικοινωνία

Meditrend Α.Ε
Φιλομήλας 2 & Δ.Λάττα 7
117 44 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 927 3280
Fax. 210 902 1007
e-mail: meditren @ otenet .gr