ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ESTECH U.S.A

Όλα τα προϊόντα του Οίκου ESTECH κατασκευάζονται στα εργοστάσια της εταιρείας στις ΗΠΑ, ενώ για την κατασκευή τους χρησιμοποιείται αποκλειστικά Αμερικανικό ή Γερμανικό ατσάλι.

Οι έλεγχοι ποιότητας, υλικών, και κατασκευής που διενεργούνται είναι από τους αυστηρότερους στον κόσμο, και για τον λόγο αυτό η εταιρεία ESTECH διατηρεί τον τίτλο ενός από τους καλύτερους κατασκευαστές χειρουργικών εργαλείων, παγκοσμίως.Συστήματα OPCAB, Σταθεροποιητές καρδιάς, Τοποθέτες καρδιάςτοποθετητές καρδιάς-σταθεροποιητές

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ-ΩΦΕΛΙΜΟΤΗΤΑ-ΚΟΣΤΟΣ :

Η χρήση του σταθεροποιητή καρδιάς της ESTECH, επιφέρει πολλαπλά οφέλη για τους χρήστες, τους ασθενείς και το νοσοκομείο για τους εξής λόγους :1. Οι βραχίονες προορίζονται και για χρήση ως διαστολείς της μιτροειδούς βαλβίδος, με την χρήση των αντίστοιχων προσαρμοζόμενων διαστολέων (3 μεγέθη). Επιπλέον, στους ίδιους βραχίονες μπορούν να προσαρμοστούν διάφορα εξαρτήματα για χρήση σε επεμβάσεις τύπου OFF-PUMP (πχ. ASSISTANTS, PYRAMID POSITIONER κλπ). Αποτελούν δηλαδή οι βραχίονες αυτοί μία πολύ καλή, χρήσιμη και οικονομική «πλατφόρμα» με πολλές δυνατότητες χρήσεων για τον καρδιοχειρουργό.

2. Οι τεχνικές δυνατότητες του συγκεκριμένου συστήματος είναι μοναδικές (18 cm ωφέλιμο μήκος, 400 μοίρες articulation, T-Bar, κατασκευή από advanced steel – χαρακτηριστικά τιτανίου, πολλαπλή χρησιμότητα – Stabilization, Retraction, Positioning, Exposure).

3. Ελαχιστοποίηση αναγκών αναρρόφησης από το Stabilizer και από το Pyramid Positioner, καθώς λειτουργούν άριστα με πίεση αναρρόφησης 200-320 mm στήλης υδραργύρου (τα αντίστοιχα που υπάρχουν σήμερα λειτουργούν στα 400+ mm) εξασκώντας έτσι πολύ μικρότερη πίεση (-30%/-20%) στα καρδιακά τοιχώματα και άρα επιφέροντας σημαντικά μικρότερες πιθανότητες αιμορραγίας.

4. Ο βραχίονας δεν σπάει, λόγω κατασκευής από ατσάλι, σε αντίθεση με τους πλαστικούς.

Ταυτόχρονα, αποφεύγονται οποιεσδήποτε μικροκινήσεις, οι οποίες είναι αναπόφευκτες με την χρήση των υφιστάμενων πλαστικών σταθεροποιητών.

Όλα τα προϊόντα πολλαπλών χρήσεων της εταιρείας ESTECH U.S.A., προσφέρονται με εγγύηση εφ’όρου ζωής και παρέχεται δωρεάν service και reconditioning (για τους βραχίονες) εκτός των περιπτώσεων όπου οι τυχόν φθορές προέρχονται από κακή χρήση (π.χ. πτώση στο πάτωμα, χτυπήματα, κακή αποστείρωση κλπ) ή από προσπάθεια επισκευής τους από μή εξειδικευμένο προσωπικό.

Η εταιρεία προσφέρει πλήρη ενημέρωση και εκπαίδευση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, σχετικά με την χρήση, τις εφαρμογές, τις δυνατότητες καθώς και την σωστή συντήρηση των προϊόντων.

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

 • 401-152 T Βραχίονας-Σταθεροποιητής T-Bar, 18 cm
 • 400-441,2,3 ΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ ΜΙΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΒΑΛΒΙΔΟΣ
 • 401-600 ΘΗΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ & ΦΥΛΑΞΗΣ
 • ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ)

 • 401-230 Σταθεροποιητής Καρδιάς OPVAC SYNERGY II
 • 401-250 Σταθεροποιητής Καρδιάς PYRAMID
 • 401-751 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΘΗΚΗ ΒΡΑΧΙΟΝΑ
 • 402-210 BLOW MISTER

 • Eργαλεία LICS – Μohr Instruments

  Συστήματα ENDOCAB

  Διαστολείς μιτροειδούς

  Συστήματα Remote Access Perfusion