Σχετικά με την Εταιρεία

Meditrend

Η εταιρεία MediTrend ιδρύθηκε το 2002 με κύριο αντικείμενο την εισαγωγή χειρουργικών προϊόντων υψηλής ποιότητας.

Τα προϊόντα αυτά απευθύνονται σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων και ήδη διατίθενται σε πολλά ελληνικά νοσοκομεία και κλινικές, τόσο του Δημοσίου, όσο και του Ιδιωτικού τομέα.

Σκοπός της εταιρείας είναι η άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών της, γι' αυτό και επιδεικνύει άμεσες παραδόσεις των προϊόντων της πανελλαδικά. Η εταιρεία σκοπεύει πολύ σύντομα να επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε περισσότερα νοσοκομεία τόσο της Ελλάδας, όσο και του ευρύτερου χώρου των Βαλκανίων.

Όλα τα προϊόντα διαθέτουν CE mark, ενώ η εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001 και λειτουργεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348 (ΦΕΚ 32/Β’/16 Ιανουαρίου 2004).

Κατηγοριες Προϊόντων / Θεραπευτικές Κατηγορίες:

 • Αναλώσιμα Χειρουργείου
 • Χειρουργικά Εργαλεία
 • Αντικατάσταση Βαλβίδων
 • Επιδιόρθωση Βαλβίδων
 • Μηχανική Υποστήριξη (Short & Long Term, Total Artificial Heart
 • Χειρουργική Αντιμετώπιση της Κολπικής Μαρμαρυγής
 • Υλικά Χειρουργικής OFF-PUMP
 • Υλικά - Εργαλεία Χειρουργικής Minimal Invasive

 • Κύριοι προμηθευτές της MediTrend είναι:

 • H εταιρεία ESTECH Inc. USA, η οποία εξειδικεύεται σε συστήματα OPCAB, ειδικά συστήματα/εργαλεία (καρδιοχειρουργικής) τύπου OFF-PUMP και πάλλουσας καρδιάς και εξειδικευμένα εργαλεία (πχ. Mohr LICS Instruments, διαστολείς μιτροειδούς κλπ.), και συστήματα χειρουργικής αντιμετώπισης της κολπικής μαρμαρυγής (AFIB).
 • H εταιρεία Heartware, που διαθέτει το σύστημα υποστήριξης αριστεράς κοιλίας (SYAK) HVAD™.
 • H εταιρεία Syncardia, που διαθέτει το μοναδικό στον κόσμο σύστημα πλήρους αντικατάστασης καρδιάς TAH-t (Total Artificial Heart-Temporary).
 • H εταιρεία Delacroix-Chevalier-Landanger, που παρέχει χειρουργικά εργαλεία για όλες τις ειδικότητες καθώς και εξιδεικευμένες υπηρεσίες επισκευής και αντικατάστασης αυτών.
 • H εταιρεία Labcor, που διαθέτει βιολογικές βαλβίδες και βαλβιδοφόρα μοσχεύματα.
 • H εταιρεία Cardiamed, που διαθέτει μηχανικές βαλβίδες.